Onze actuele prestaties

Alliander hecht veel waarde aan transparantie. Iedere maand geven we een actueel inzicht in onze belangrijkste prestaties, zoals klanttevredenheid, storingen in onze netten en de voortgang van het aanbieden van de slimme meter.

20,9
Uitvalduur elektriciteit
Status per 12-2021
Terug

Uitvalduur elektriciteit in minuten

Nederland heeft een van de meest betrouwbare netten ter wereld. Toch hebben we geregeld te maken met uitval van elektriciteit. In onderstaande grafiek geven we de gemiddelde uitvalduur per klant aan in minuten per jaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van voortschrijdend jaartotalen, om meer trendmatige ontwikkeling zichtbaar te maken.   

NB: De uitvalduur elektriciteit over 2018 is met terugwerkende kracht aangepast, hierbij zijn de storingen in het Hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Alliander eigenaar is niet meegenomen.