Noot 47 Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva

€ miljoen

2020

2019

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

17

23

Belastingen en premies sociale verzekeringen

84

86

Schulden ter zake van pensioenen

6

6

Rentedragende verplichtingen

8

297

Overige verplichtingen en overlopende passiva

61

50

   

Totaal kortlopende verplichtingen

176

462

De kortlopende verplichtingen en overlopende passiva hebben betrekking op handelsschulden, belastingschulden en overige kortlopende verplichtingen. In de schulden aan leveranciers en handelskredieten is inbegrepen een schuld van € 6 miljoen op minderheidsdeelnemingen (2019: € 10 miljoen). De rentedragende verplichtingen ultimo 2019 betroffen voornamelijk de verplichtingen uit hoofde van het ECP-programma welke in juli 2020 zijn afgelost.