Noot 50 Bedrijfsopbrengsten

€ miljoen

2020

2019

Netto-omzet

20

28

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

41

35

Overige bedrijfsopbrengsten

277

269

   

Totaal

338

332

De daling van de netto-omzet komt met name door de overdracht van het belang van Alliander N.V. van de joint operations Utility Connect binnen de Alliander-groep waardoor deze geen onderdeel meer uitmaakt van de enkelvoudige jaarrekening. De overige bedrijfsopbrengsten betreffen met name concernbrede activiteiten op holdingniveau.