Noot 52 Personeelskosten

€ miljoen

2020

2019

Salarissen

 

83

 

79

Sociale lasten

 

9

 

9

Pensioenlasten:

    

- afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers
die als toegezegde-bijdrageregeling worden behandeld

 

13

 

13

Ontslagvergoedingen/reorganisatiekosten

 

1

 

5

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

 

1

 

1

Overige personeelskosten

 

8

 

9

     

Totaal

 

115

 

116

De post personeelskosten betreft met name kosten van concernbrede activiteiten op holdingniveau.

Vrijwel al het personeel is in dienst van Alliander N.V. De personeelskosten worden doorbelast aan de bedrijfsonderdelen waar deze medewerkers werkzaam zijn. De totale personeelskosten in de winst-en-verliesrekening bedragen in 2020 € 115 miljoen (2019: € 116 miljoen) hebben betrekking op het personeel werkzaam voor de staven en service-units van Alliander N.V.

Het aantal medewerkers in dienst, gebaseerd op een 38-urige werkweek (fte’s), was ultimo 2020 1.142 (2019: 1.039).