Noot 53 Afschrijvingen

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overig

Totaal

2020

   

Afschrijvingen

5

66

71

Desinvesteringen

-

1

1

Bijzondere waardevermindering

-

-

-

    

Totaal 2020

5

67

72

    

2019

   

Afschrijvingen

8

63

71

Desinvesteringen

6

-

6

Bijzondere waardevermindering

4

-

4

    

Totaal 2019

18

63

81

In de kolom Overig zijn de afschrijvingen op de ICT-activa en op de gebruiksrechten vaste activa verantwoord.