Noot 54 Overige bedrijfskosten

€ miljoen

2020

2019

Doorbelaste posten groepsmaatschappijen

5

7

Huisvesting en transport

5

6

Huren, leasen en pachten

7

8

Stafdiensten en ICT

55

47

Accountants-, notaris- en adviesuitgaven

14

16

Precario en overige belastingen

1

1

Overig

7

9

   

Totaal

94

94

Doorbelaste posten groepsmaatschappijen betreffen met name interne ontwikkelprojecten op holdingniveau.